ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଭିସାର

ପ୍ରୀତି ନୀଳ ନଈ ତୁଠ ପଥରରେ
ତମେ ବସିଥିଲ ଏକା
ସୀମିତ ସ୍ମିତରେ ଅବଗୁଣ୍ଠନରେ
ଓଦା ଥିଲା ଆଖି ପତା ।

ତନୁ ବଲ୍ଲରୀରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା
ନଖ ଦାନ୍ତ କ୍ଷତ ଦାଗ
ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଲାଗିଲା କନିଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରିକା
ନୀଳ ନୀଳ ପଦ୍ମରାଗ ।

କାମନାର ଢେଉ ଚୁମି ଚୁମି ଯାଏ
ରକ୍ତିମ ଅଳତା ପାଦ
ରୁଣୁ ଝୁଣୁ ତମ ନୂପୁରର ଛନ୍ଦ
ନୀରବଇ ନଈଘାଟ ।

ଚେନାଏ ଚୁମାରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କି
ଚାତକ ବିଚ୍ଛେଦ ଜ୍ୱଳା
ଲୁଚେଇ ରଖିଥା ଲୁଣି ଲୁହ ତକ
ବୁକୁ ତଳେ ଚାରୁ ଶୀଳା ।

ସୀଇଁ ଦିଅ ତମ ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ
ସୁଖ ଚିରି ଯିବା ଆଗୁ
ଜଉମୁଦ ଦେଇ ଦୋଦୋଚିହ୍ନା ଦୁଃଖ
ସାଇତି ରଖିବ ସବୁ ।

ଟୋପି ଟୋପି ଲୁହ ପଖାଳ କଂସାରେ
ଦୁଃଖ ପଡୁଥିବ ଖସି
ସହି ପାରିବନି କହି ପାରିବିନି
ପାହି ଯାଉଥିବ ରାତି ।

ସୃଜନ କବି :କାଙ୍ଗାଳୀ ଚରଣ ସେଠୀ
ବର୍ତ୍ତଣ୍ଡା, ସୁକିନ୍ଦା, ଯାଜପୁର

12 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *