ଉଲ୍ଲୂସା ଶୀତ

ଉଲ୍ଲୂସା ଶୀତ

ନୀଳ ଆକାଶେ
ବଉଦ ଦିଶେ
ଦେଖ ଲୋ ସଖି ଦେଖ
ହୋଇ ହରଷେ…

ବଉଦ ସଂଗେ
ଶଶୀ କି ରଙ୍ଗେ
ହେଇ -ଖେଳଇ ଦେଖ
ମନ ଉଲ୍ଲାସେ…ପଦ

ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଳା ବଉଦ
ଭାସି ଆସଇ
ତାରା ସଂଗେ ପଉସ ଶଶୀ
ତୃପ୍ତି ଆଣଇ

ଲୁଚ କାଳି ଖେଳେ ଚାନ୍ଦ
ମନ ବିରସେ…..1

କାନନ ରେ ପୁଷ୍ପ ବାସେ
ତରୁ ଲତା ତାଜା ଦିଶେ
ମଧୁପ ମଧୁ ପାନ କରେ
କେଡେ ହରଷେ
ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ସିରି ସିରି ବହି
ଜନ ମନ ତୋଷେ…2

ନାନା ଜାତୀ ମଲ୍ଲୀ ହେନା
ଗୋଲାପ ଟଗର ସିନା
ନିକୁଞ୍ଜ କାନନେ ଫୁଟି
ଝରିକି ବାସେ

ଶୀତ ମାସ ଟା ର ଭାରି
ମୋ ଚିତ୍ତ ଉଲ୍ଲସେ…..3

Astrologer
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

8 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *