ଗୋବିନ୍ଦ

ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଅଛି ମକରନ୍ଦ
ଭଜ ସଦା ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ….(ପଦ)

ସେ ଅନାଦି ଆଦିକଂଦ
ଅଣାକାର ପଦ୍ମନାଭ
ସ୍ମରଣେ ଶୟନେ
ଚିନ୍ତ ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ
ପାିଇବୁ ପରମାନଂଦ…..୧

ଅନ୍ତ ନ ଜାଣଇ ବେଦ
ପୁଜୁଛଇଁ ଗୋପୀ ବୃନ୍ଦ
ଗୋପୀ ମନୋହାରୀ
ମୁରା୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ରାଧେଗୋବିନ୍ଦ..୨

ହରି ହରି ବୋଲ ତୁହି
ଭବ ସି୍ଂଧୁ ଜଳେ ରହି
ଆନଂଦ ମନରେ ଭଜ
ହରି ଗୋବିନ୍ଦ,ଗୋପ ପ୍ରେମାନଂଦ..

Astrologer-
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

21 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *