ନିଶବ୍ଦ ର ଶବ୍ଦ!

ନିଶବ୍ଦ ର ଶବ୍ଦ !

ଚୁପଚାପ ରହିବାର ଅଭିନୟ
ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଶୁଣ
ଚାଲିଯାଅ ସ୍ମୃତି ର ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତାରେ
ହଠାତ ଛିଡା ହୋଇ ଭାବିପାର
ମୋର ଚୁପ ରହିବାର ମୁହୂର୍ତ କୁ
ମୋର ତ ଅଭ୍ୟାସ ଚୁପ ରହିବାର
ଯେତେ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହାବି ହୋଉ
ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଶାନ୍ତ ନୀରବତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ
କେବେକେବେ ନୀରବତା ଲହରୀ ପରି
ଆଉ କେବେ ଖାଲି ନିରବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚଳ |

ଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳାଇ
ଗଞ୍ଜାମ

23 Likes Comment

You might like

About the Author: Dr. Prasanna Kumar Dalai

A Famous English Poet From India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *