ନୂଆବର୍ଷ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରେ

ନୂଆ ବର୍ଷ ତୁମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା- ଆଉ ନୁହେଁ ବେଶୀ ଦିନ
ବାଇଶି ଛାଡି ଦେଇ ଚାଲି ଯିବା ଦେଖି
ଥୟ ଧରିବନି ଆମ ମନ…ପଦ

କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା
ମନେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ
ତେଇଶି କୁ ଚାହିଁ
ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ଉଚ୍ଛନ..1

ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ
ଯିବାବେଳେ ଖୁସି ହେବୁ
ଆଗ ରାତି ବାର ପରେ ଦି ହଜାର ତେଇଶି ଧନ……2

ସେତେବେଳେ ଆମେ ଟଳମଳ
ଶ୍ୱେତ ଆଭା ତାର
ହୋଇ ଜଳ ଜଳ
ପଶି ଆସିବ ଖୁସିରେ ଜାଣ….3

ଧରି ଆସୁଛ ନା ଖୁସି ଶାନ୍ତି
ଆଣ ନା କରୋନା
ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେନା
ମଣିଷ ଭଣିବ ଭଲ ଗୁଣ .4

Jyotirbit –
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

15 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *