ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରୁ ଗୋଧୂଳି |

ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ରୁ ଗୋଧୂଳି!

ଶାନ୍ତ ସରଳ ଗୋଧୂଳି ପରି
ତୁମେ ଆସିଲ ମୋ ଜୀବନ କୁ
ମୁ ଅଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ତବ୍ଧ
ତୁମ ବାସ୍ନା ଖେଳିଗଲା
ମୋ ମନର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ
ସତେ ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ର ପରୀ
ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ର ମହାଔଷଧୀ
ମୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହେଁନା ଅତୀତ କୁ
ଆଜି ସବୁ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ସାଉଁଟି
ବୋଧହୁଏ ମୁ ପହଂଚିଛି
ମୋ ଜୀବନ ର ଗୋଧୂଳି ରେ |

ଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳାଇ.
ଗଞ୍ଜାମ.

38 Likes Comment

You might like

About the Author: Dr. Prasanna Kumar Dalai

A Famous English Poet From India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *