ଭକ୍ତ ହନୁମାନ

ତୁମେ ହନୁମାନ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆଧାର
ତମ ଦିବ୍ୟ ରୂପେ ଚଳାଅ ଏସଂସାର
ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ବୀର ହନୁମାନ
ନାମ ଯେ ତୁମର ଅନେକ
କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବି ତମକୁ
ପାରୁନି ମୁଁ ତ ଜାଣି

ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ଜନମିଲ ତୁମେ
ନାମ ଯେ ରଖିଲେ ବୀର ହନୁମାନ
ଶଙ୍କଟକୁ ତୁମେ ତାରି ଦିଅ ବୋଲି
ନାମ ଯେ ରହିଲା ସଂକଟମୋଚନ
ଶିବଙ୍କର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅବତାର
ପୌରାଣିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା ତୁମର ।

ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତ ଶ୍ରୀ ରାମ ଭକ୍ତ
ଛାତି ଚିରି ଦେଖେଇଲ ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ
କାନ୍ଧ ବସାଇ ପାରିକରିଲ
ସେତୁବନ୍ଧ ତୁମେ ଗଢିଣ ଦେଲ
ରାମଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି
ପାରି ହେଲ କେତେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ
କେତେ ଅସୁରଙ୍କୁ କଲ ଯେ ବଦ୍ଧ
ପହଞ୍ଚିଲ ଯାଇ ମାଆର ପାଶେ
ଦେଖିଲ ସୀତା ମାତା ଅଛନ୍ତି କେମନ୍ତେ
ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ ଅଶୋକ ବାଟିରେ
ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଲା ତୁମରି।

ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଲ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ
କହିଲ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମ ପାଖକୁ
ଦେଖି ସୀତା ମାତା ହୋଇଲେ ଖୁସି
କହିଲେ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି

ରାବଣ ଦୁତ ବାନ୍ଧି ହନୁମାନଙ୍କୁ
ନେଇଗଲେ ଅଶୋକ ବନ
ଆମ୍ବ, କଦଳୀ ତୋଳି ଖାଇଲେ
ବଡ ମହାଦ୍ରୁମକୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡିଲେ
କହିଲେ ଅସୁରଙ୍କୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ
ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି ଏହି ଅଶୋକବନ।

ବାନ୍ଧି ପର ନେଇଗଲ ରାବଣ ପାଖେ
ଦେଖ ମହାରାଜା ଏହି ହନୁମାନଙ୍କୁ
ଧିକାର କଲେ ରାବଣ ବାନରକୁ।

ଲାଙ୍ଗୁଡେ ଲଗାଇ ନିଆଁ ହୁଳାକୁ
ପୋଡ଼ି ନାଶ କଲେ ଲଙ୍କାଗଡକୁ
ରାବଣ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ
ଛାଡିବି ନାହିଁ ଏହି ବାନରକୁ।

ଶରସର୍ଯ୍ୟା ହୋଇ ଲକ୍ଷଣ
ଆଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଆଣିଦେବ ଔଷଧମୂଳ
ହନୁମାନ ଆଣିଲେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦନ ପର୍ବତ
ଭଲ ହୋଇଯିବ ମୋ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ।

କେତେ ଅସୁରଙ୍କୁ କରି ନିର୍ଦ୍ଧନ
ମହାବୀର ବୋଲି ନାମ ରଖିଲେ।

ମାମି ପାତ୍ର ତିହିଡି ଭଦ୍ରକ

9 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *