ମା (ଲକ୍ଷ୍ମୀ)

ନମସ୍ତେ କମଳା ଦେବୀ
ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରିୟା
ଚରଣେ ଭକତି କରେ କ୍ଷୀରାବ୍ଧିତନୟା
ତାମ ରଶେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଉ
ପଦ୍ମାଳୟା ସୁଦର୍ଶନା… ପଦ

କାହାକୁ ଦରିଦ୍ର କରୁ
କାହାକୁ ଦେଉ ଧନ
କିଏ ବି ଡାକେ ତୋତେ
କାହାର ନାହିଁ ମନ
ହେ ମାତା କମଳ ଲୋଚନା…

ପଡି ଦୁଃଖା ତୁରେ
ଡାକୁଛି ମୁଁ ବାରେ
ସାଗର ଦୁଲଣୀ
ପିତାମ୍ବର ରାଣୀ
ଦୟାକର ସୌମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣା…

Jyotirbit-
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

19 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *