ମା

ଶାନ୍ତି ସୁଧା ନିଶ୍ୟନ୍ଦିନୀ
ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡା କୌତୁକି
ପ୍ରେମା ନନ୍ଦ ପ୍ରବର୍ଷିଣୀ
ଶିବ ମନ ନର୍ତ୍ତକୀ…ପଦ

ଦୁଷ୍ଟ ଦର୍ପ ବିନାଶିନୀ
ଇଶ ସୁଖ ବିବର୍ଦ୍ଧିନୀ
ତ୍ରିଗୁଣ ତ୍ରିଲୋକ ତ୍ରିରୂପିଣୀ
ମା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଥାଉ ଗର୍ବ ଆତଙ୍କି…1

ମହିଷା ଖଳ ମର୍ଦିନୀ
ଦୁର୍ମୁଣ୍ଡ ବଦ୍ଧ କାରିଣୀ
ସର୍ବ ଦେବଙ୍କ ଜୟ ସାଧିନୀ
ମା ଜୟ ତୋର ସଦା ଦୁଷ୍ଟ ନାଶିକି…2

ଭକ୍ତାନୁ ଗ୍ରହ କାରିଣୀ
ସମସ୍ତ ସୁଗୁଣା ଭୁଷିଣୀ
ତୁ ତାପ ତ୍ରୟ ଭୟ ହାରିଣୀ
ମା ବୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହର୍ଶିଣୀ
ଜୟ କି…3

Astrologer –
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

9 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *