ମୁଠାଏ ସ୍ମୃତି

ପଉଷ ରାତିରେ
କେଉଁ ତରୁ ଶିରେ
ନୀଡ଼ ରେ ଘୁମାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ

ଚଞ୍ଚୁ ରେ ଚଞ୍ଚୁକୁ
ଜଡି ହୋଇ ଭିଡି
ନିଅନ୍ତି ରାତି କୁ କାଟି..

ସେତେବେଳେ ତୁମେ
ମନ ନିଅ ପ୍ରେମେ
କିଛି ନ ଭାବି ତ ମନେ

ମୁଁ ପ୍ରେମ ଅଧୁରା
ତୋ ପ୍ରତି ଆତୁରା
ଭୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ ଦିନେ..

ସବୁତ ସରିଛି
କୁସୁମ ଝରିଛି
ନିରବୀ ଯାଇଛି ମନ

ଶୀତ ଉଁଆସ ର
ପ୍ରେମ ର ପ୍ରତ୍ୟାଶା
ବିଚଳିତ କରେ ପ୍ରାଣ..

ପ୍ରେମ ପରସ ର
ଛାତି ପରେ ଶତ
ଚିହ୍ନ ଯାଇଛି ତ ଛାଇ

ତୁମର ସେ ଚାରୁ
ଅଭିନୟ ରୀତି
ମୋ ମନ ରେ ମରି ନାହିଁ..

Astrologer –
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

16 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *