ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ

ହିନ୍ଦୁ ରକ୍ତ ରେ ତୀର୍ଥ କଲେ
ଭାରତ ର ଛାତି ଥରାଇଲେ
ରକ୍ତତୀର୍ଥ ନାମ ଦେଇ
ସହୀଦ ସ୍ମୃତି ପାଳଇ…..

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଇରମ
ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧେ ଗରମ
ଗୋରା ଯୁଧ୍ୟେ ରକ୍ତଦେଲା
ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ ବୋଲାଇଲା….

ଇତିହାସ ରେ ରକ୍ତ ତୀର୍ଥ
ଲିପିବଦ୍ଧ ବି ନଥି ପତ୍ର
କେବଳ ମାତ୍ର ଇରମ
ଦ୍ଵନ୍ଦ ରେ ଥିଲା ଗରମ..

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରେ ଏ ଲପିବଦ୍ଧ
ରକ୍ତ ର ଇଏ ପ୍ରତି ବାଦ
ତୀର୍ଥ ର ଇଏ ମହାନ
କର ଜୟ ଜୟ ଗାନ….

ଏ ଲୁଣମରା ଅଭିଯାନ
ମୁଣ୍ଡ କୁ କଲା ନୁକୁଶାନ
ରକ୍ତ ରେ ଖେଳିଲେ ହୋରି
ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲା ବଇରୀ…

ବ୍ରିଟିଶ ର ବି ଗୁଣ୍ଡା ଗିରି
ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଘିରା ଘିରି
ଏହାଉପ ଯୁକ୍ତ ହେଲା
ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିକ ଥିଲା….

Jyotirbit –
Sj. Jagannath Das
Bhadrak

20 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *