ଲୋକ ଗୀତ (ପ୍ରେମ )

ପ୍ରିୟା ପାିଇଁ

ଚିତ୍ତଚାରିଣୀ ମାନସମୋହିନୀ ବଂଧୁ
ଢାଳବାରେ ପ୍ରିତି ମଧୁ
ଯେଉଁ ମୁଖୁଁ ଦିନେ ପ୍ରିତ୍ତିଭରା ସିନ୍ଧୁ
ଅବି ଶୁଭୁନାହିଁ କଣ୍ଠରଂଧୃ..ପଦ

ଅତିତ କୁ ପାର ତୁମେ
ହାତେ ଆପେ ଠେଲି
ହସ ଲାଗେ ଦୁନିଆର ତୁମେକି
ପାଗିଳୀ
ହ୍ରଦୟାହ୍ଲାଦିନୀ ବଂଧୁ….୧

ନିରୋଳାରେ ସେନେହରେ
ମୁଁ କହିଥିଲି କିସ
ତାହାକି ଗୋ ଗଲ ତୁମେ ଭୁଲି
ମୋ ମନମୁଖି ଗେହ୍ଲୀ
ପ୍ରେମ ପ୍ରତି ରକ୍ତବିଂଦୁ…୨

ତୃଷ୍ନା ଲାଳସା କୁ ଦୁରେ
ଫିଂଗିଦିଅତୁମେ
ସତରେ ପ୍ରେମର ଓଲି
କିଂତୁମନ ତୋ ଶୁଦ୍ଧ ସିଂଧୁ,
ମୋ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଣୟ ବଂଧୁ….୩

Jyotirbit

Sj. Jagannath Das

Bhadrak

14 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *