ସ୍ବପ୍ନ ର ଶବ୍ଦ!

ସ୍ବପ୍ନ ର ଶବ୍ଦ!

ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଜନତା
ଗୋଧୂଳି ରେ ଏକୁଟିଆ
ଅମାନିଆ କସ୍ତୁରୀ ର ବାସ୍ନା ବିଚଳିତ କରେ ମନ କୁ
ତଥାପି କେତେ ରାତି ଚେଇଁ ରହିବାର
ପୁରୁଣା ନିଶା
ବହୂ ଦୂରରୁ ଦିଗବଳୟ ରେ
ତୁମର ଉଙ୍କି ମାରି ଚାହିଁବା
ବେଳେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ
ମହମ ବତୀ ର ଆଲୋକ ରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ର ଛବି
ମୋ ଜୀବନ ରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା
ଆଉ ତୁମ ହସ ର ଗୁଂଜରଣ
ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ଦୂର ସହର ଟି
ଚାରିଆଡେ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ
ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ସ୍ବପ୍ନ ଗୁଡାକୁ ସଜାଡୁଛି
ପାଉଁଶ ତଳୁ ନିତି ଜିଉଁଛି |

ଡ଼କ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦଳାଇ
ଗଞ୍ଜାମ

23 Likes Comment

You might like

About the Author: Dr. Prasanna Kumar Dalai

A Famous English Poet From India

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *