🥰ମୋ ଭାଷା 🙏🏻

🥰ମୋ ଭାଷା 🙏🏻
……………………..
ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଯେ ଲଜ୍ୟା କର ନାହିଁ,
ମାତୃଭାଷା ର ପରିଚୟ ଦେବାପାଇଁ l
ଏ ଯେ ଅଟେ ଆମର ଜାତି ର ପ୍ରତୀକ,
ଆତ୍ମ ସମ୍ମାନ ର ରଖିଅଛି ଟେକ l
ଆମରି ଗୌରବ ଆମରି ସମ୍ମାନ,
ଆମରି ଗରବ ଆମ ଅଭିମାନ l
ମାତୃଭାଷା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଯେ,
ଦୂରେଇଦିଅନା ତାକୁ l
ଆରେ ମାଆ କୁ ଛାଡି ଜାତି କି ଉଧେଇବ,
ଆପଣେଇଲେ ସାବତ ମାଆ କୁ l

54 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *