ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ

ଲୁହ ଲହୁ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ଵୀପରେ
ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଚି ଆଜି ,
ଭକ୍ତି କୃପା ଭାବ ଆଦି ପଞ୍ଚାକ୍ଷରେ
ତୁମ ପାଇଁ ଦେଲି ସାଜି ।

ଦରଶନ ଆଶା ନେଇ ମହାଦେବ
ଭକ୍ତି ର ପାହାଚ ଚଢି ,
କାହିଁ କେତେ ଦୂରୁ ଆସନ୍ତି ଭକତେ
ପାଖକୁ ତୋହର ଭିଡି ।

କାଳଙ୍କ ର କାଳ ଆହେ ମହାକାଳ
କର କରୁଣାର ବର୍ଷା ,
ମାନସିକ ନେଇ ବସନ୍ତି ଯେ ଚାହିଁ
ପୂରିଯାଉ ତାଙ୍କ ଆଶା ।

ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ
ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ
71 Likes Comment