ଆଜିର ମଣିଷ

ବିଶ୍ୱାସରେ ଲୋକେ ବିଷ ମିଶାଇ ଯେ
ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଜି କଷଣ ,
ଏତେ ସବୁ ଦେଖି ବୁଝୁନାହୁଁ ଯଦି
କଷ୍ଟ ପାଇବୁ ରେ ଭୀଷଣ ।
ଆହାର ରେ ଯଦି ପ୍ରହାର କରିବୁ
ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଈଶ୍ବର ,
ମାଳିକା ର ଅନ୍ତ ନାହିଁ ବେଶୀ ଦିନ
ନିପାତ ହୋଇବ ସଂସାର ।
ବେଳ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସୁଧାର ନିଜକୁ
ହେଇଯାଅ ତୁମେ ରକ୍ଷକ,
ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଙ୍କ ସେବା କରିଯାଅ
ରୁହନାହିଁ ହୋଇ ଭକ୍ଷକ ।
ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଲେ ତୁହି
ବହିବ ତୋ ଆଖିରୁ ଲହୁ,
ହସି ହସାଇଲେ ସମାଜେ ସଭିଙ୍କୁ
କୋଳେଇ ନେବେ ମହାବାହୁ ।
81 Likes Comment

You might like

About the Author: Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *